Złożenie wniosku

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka i przesłanie go do odpowiedniej placówki:

(Kliknij na wybrany przycisk placówki poniżej, aby przejść do wniosku).

Wniosek można również wydrukować i wysłać w formie papierowej na adres Fundacji.

Wniosek dotyczy jednego dziecka, więc jeśli zamierzają Państwo zgłosić rodzeństwo jednocześnie lub posłać kolejne dziecko, należy wypełnić dokument dla każdego z nich osobno. Wniosek ma charakter informacyjny, nie jest dla Państwa w żaden sposób wiążący.

Rozmowa z Dyrekcją placówki

Po otrzymaniu wniosku/wniosków kontaktujemy się z Państwem i umawiamy termin spotkania z Dyrekcją danej placówki. Podczas spotkania mają Państwo okazję zapoznać się z modelem funkcjonowania szkoły i zadać pytania. W spotkaniu powinni wziąć udział oboje Rodzice.

W przypadku rekrutacji do klas IV i starszych organizowane jest dodatkowo spotkanie z kandydatem.

Rozmowa z Dyrektorem Finansowym Fundacji i podpisanie umowy o naukę

Po wizycie w danej placówce umawiają się Państwo na rozmowę z Dyrektorem Finansowym (fundacja@sternikpoznan.pl), aby omówić model finansowania edukacji  dziecka/dzieci w placówkach STERNIKa.  Umowa finansowa, podpisywana w wyniku tego spotkania, jest załącznikiem do umowy o naukę.

Ostatnim etapem przyjęcia dziecka do placówki Fundacji STERNIK – Poznań jest podpisanie umowy o naukę. Umowę podpisują Państwo z właściwymi dyrekcjami.