Witamy na stronie Fundacji STERNIK – Poznań

Prowadzimy przedszkole, szkoły podstawowe i liceum korzystając z modelu edukacji spersonalizowanej, opartej na całościowej i spójnej koncepcji człowieka, na indywidualnym podejściu do ucznia, poszanowaniu jego wolności i odpowiedzialności osobistej oraz na chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej i jej życia.

Każda z placówek oświatowych powstała jako odpowiedź na potrzeby Rodziców i dzieci. Jesteśmy w gronie kilkuset szkół z całego świata, które z powodzeniem adaptują model edukacji spersonalizowanej do różnych kultur i zwyczajów.

Szkoły podstawowe prowadzone są w oparciu o edukację zróżnicowaną tj. osobno dla dziewcząt i chłopców, natomiast przedszkole oraz liceum są placówkami koedukacyjnymi.

W Polsce Stowarzyszenie STERNIK rozpoczęło działalność w 2003 roku. Idea placówek przejawia się w bliskiej współpracy nauczycieli z rodzinami uczniów. Każda rodzina ma swojego opiekuna, który towarzyszy w rozwoju rodzicom jako pierwszym i najważniejszym wychowawcom oraz samemu uczniowi.