Fundacja Sternik Poznań
ul. Dąbrowskiego 29, 60-840 Poznań
tel: 506 611 224
fundacja@sternikpoznan.pl