Dziecko

  Imię i nazwisko *

  Rok szkolny*

  Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)*

  Forma wychowania przedszkolnego*

  Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

  I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:

  1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

  Mocne strony dziecka

  Zauważone trudności

  Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka

  Wskazówki dla rodziców

  2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

  Mocne strony dziecka

  Zauważone trudności

  Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka

  Wskazówki dla rodziców

  3. Społeczny obszar rozwoju dziecka:

  Mocne strony dziecka

  Zauważone trudności

  Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka

  Wskazówki dla rodziców

  4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

  Mocne strony dziecka

  Zauważone trudności

  Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka

  Wskazówki dla rodziców

  II. Samodzielność, w tym umiejętności i wykonywanie czynności samoobsługowych:

  Mocne strony dziecka

  Zauważone trudności

  Podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka

  Wskazówki dla rodziców

  III. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania:

  Opis

  Podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu

  Wskazówki dla rodziców

  IV. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:

  Jakie czynności, zajęcia preferuje, a jakich stara się unikać? Czy dziecko ma jakieś problemy zdrowotne? Jaki ma ogólny nastrój? Czy bywa ospałe lub apatyczne? Czy panuje nad swoimi reakcjami, czy kontroluje emocje? Jak radzi sobie w sytuacjach konfliktowych? Czy ma trudności z rozstawaniem się z rodzicami?

  Osoba wypełniająca

  Twój e-mail * (otrzymasz kopię zgłoszenia na podany adres)

  formularz stworzony na podstawie wzoru MEiN