Początki STERNIKa w Polsce sięgają 2003 roku. Grupa rodziców o podobnych marzeniach co do sposobu uczenia i wychowania ich dzieci założyła Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „STERNIK”. Nawiązano kontakt z Institució Familiar d’Educació (IFE) w Barcelonie, który udostępnił swoje know-how. Dzięki temu tworzące się w Polsce placówki mogły czerpać z wieloletniego doświadczenia i praktyki.

Rodzice zakładający pierwsze placówki chcieli, aby wychowanie w domu rodzinnym miało swoją kontynuację w szkole, oraz aby rola rodziców jako pierwszych wychowawców była respektowana w szkole, a nauczyciele wspierali rodziców w zadaniu wychowania dziecka.

Edukacja spersonalizowana, w oparciu o którą działają placówki STERNIKa, okazała się dobrym modelem. W rodzicach z innych miast również rosła potrzeba, by ich dzieci były uczone i wychowywane zgodnie z zasadami przyjętymi przez STERNIKa. Placówki STERNIKa to od początku miejsce, gdzie rodzice byli dla siebie nawzajem wsparciem w wychowaniu dzieci oraz gdzie można spotkać osoby stawiające sobie i dzieciom wysokie wymagania oraz pragnące wychowywać najmłodszych w oparciu o chrześcijańską wizję człowieka.

W 2008 roku powstało w Poznaniu przedszkole. Organizacyjnie było  placówką należącą do Stowarzyszenia STERNIK. Przedszkole rosło wraz z dziećmi i w 2011 roku poznańscy rodzice otworzyli pierwsze szkoły: dla dziewcząt – „Horyzonty” i dla chłopców „Skrzydła”. W tym też roku powstała Fundacja STERNIK – Poznań, będąca organem prowadzącym poznańskich placówek oraz organizacją partnerską, współpracującą ze Stowarzyszeniem STERNIK do dziś. Z roku na rok zwiększa się liczba rodzin i dzieci należących do poznańskiego STERNIKa. We wrześniu 2014 roku naukę rozpoczęło 151 dzieci z 80 rodzin. Kontynuujemy również dobrą praktykę współpracy z doświadczonymi kolegami z hiszpańskiego Institució Familiar d’Educació w Barcelonie.

Model wychowawczy realizowany w placówkach STERNIKa stosowany jest w 38 krajach świata. Ogółem działa w kilkuset szkołach promujących ten styl edukacji na całym świecie.

Działamy już czterdzieści lat i jest to jakaś perspektywa, w której można ocenić efekty tego modelu – mówi Josep Maria Barnils, prezes Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Zróżnicowanej (EASSE), współzałożyciel Institució Familiar d’Educació. – Ogromnie się cieszę, patrząc na wychowanków Institució, dziś już dorosłych ludzi, którzy założyli trwałe, szczęśliwe rodziny, a w pracy zawodowej cieszą się opinią dobrych fachowców, a zarazem dobrych ludzi”.