Witamy na stronie Fundacji STERNIK – Poznań

 
Prowadzimy przedszkole i szkoły korzystając z modelu edukacji spersonalizowanej, opartej na całościowej i spójnej koncepcji człowieka, na indywidualnym podejściu do ucznia, poszanowaniu jego wolności i odpowiedzialności osobistej oraz na chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej i jej życia.

Każda z placówek oświatowych powstała jako odpowiedź na potrzeby Rodziców i dzieci. Zgodnie z tą ideą szkoły „rosną razem z dziećmi”, dlatego też obecnie funkcjonują przedszkole i szkoły podstawowe. W przyszłości planujemy otworzyć licea. Fundacja prowadzi szkoły dla dziewcząt i dla chłopców osobno. Jesteśmy w gronie kilkuset szkół z całego świata, które z powodzeniem adaptują model edukacji spersonalizowanej do różnych kultur i zwyczajów.

W Polsce Stowarzyszenie STERNIK rozpoczęło działalność w 2003 roku. Idea placówek przejawia się w bliskiej współpracy nauczycieli z rodzinami uczniów. Każda rodzina ma swojego opiekuna, który towarzyszy w rozwoju rodzicom jako pierwszym i najważniejszym wychowawcom oraz samemu uczniowi.