Przyjęcie do placówek

Złożenie wniosku

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka i przesłanie go do odpowiedniej placówki:

Wniosek można również wydrukować i wysłać w formie papierowej na adres Fundacji.

Wniosek dotyczy jednego dziecka, więc jeśli zamierzają Państwo zgłosić rodzeństwo jednocześnie lub posłać kolejne dziecko, należy wypełnić dokument dla każdego z nich osobno. Wniosek ma charakter informacyjny, nie jest dla Państwa w żaden sposób wiążący.

Rozmowa z Dyrekcją placówki

Po otrzymaniu wniosku/wniosków kontaktujemy się z Państwem i umawiamy termin spotkania z Dyrekcją danej placówki. Podczas spotkania mają Państwo okazję zapoznać się z modelem funkcjonowania szkoły i zadać pytania. W spotkaniu powinni wziąć udział oboje Rodzice.

W przypadku rekrutacji do klas IV i starszych organizowane jest dodatkowo spotkanie z kandydatem.

Rozmowa z Dyrektorem Finansowym Fundacji i podpisanie umowy o naukę

Po wizycie w danej placówce umawiają się Państwo na rozmowę z Dyrektorem Finansowym (fundacja@sternikpoznan.pl), aby omówić model finansowania edukacji  dziecka/dzieci w placówkach STERNIKa.  Umowa finansowa, podpisywana w wyniku tego spotkania, jest załącznikiem do umowy o naukę.

Ostatnim etapem przyjęcia dziecka do placówki Fundacji STERNIK – Poznań jest podpisanie umowy o naukę. Umowę podpisują Państwo z właściwymi dyrekcjami. Przy przejściu dziecka z placówki do placówki podpisywana jest kolejna umowa.

Wpisowe (zasady obowiązują od kwietnia 2015r.)

Każde nowe dziecko w STERNIKu – dwukrotność czesnego (odpowiednio przedszkolnego lub szkolnego).

Przejście dziecka z przedszkola do szkoły – jednokrotność czesnego w szkole.

Przy trzecim, czwartym i kolejnym dziecku w STERNIKu możliwa jest ulga zwyczajna. Zasady udzielania ulgi zwyczajnej w przypadku wpisowego są identyczne, jak w przypadku czesnego.

Czesne

Czesne jest rozłożone na 12 rat miesięcznych płatnych od września do sierpnia.

Wysokość miesięcznej raty czesnego w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:

  • Przedszkole „Horyzonty”, grupy 3 – 5 latków – 660,00zł
  • Przedszkole „Horyzonty”, grupa startowa – oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 690,00zł
  • Szkoły Podstawowe „Horyzonty” i „Skrzydła” – 745,00zł.

W przypadku dołączenia dziecka do placówki w trakcie roku szkolnego, czesne liczone jest od miesiąca przystąpienia do STERNIKa.

Istnieje możliwość skorzystania z ulgi zwyczajnej.

Czesne po uwzględnieniu ulgi zwyczajnej z tytułu posłania do którejkolwiek placówki trzeciego i kolejnego dziecka wynosi 250zł.

 

Aby skorzystać z ulgi zwyczajnej, należy przesłać wypełniony formularz wniosku ustaleń indywidualnych na adres: fundacja@sternikpoznan.pl. Wniosek można też wysłać tradycyjną pocztą na adres Fundacji lub dostarczyć osobiście. Po uzyskaniu akceptacji wniosku otrzymają Państwo jego skan i ulga będzie uwzględniana od kolejnego miesiąca.

W uzasadnionych przypadkach, istnieje także możliwość uzyskania ulgi nadzwyczajnej. W tym celu należy skontaktować się z Dyrektorem Finansowym fundacja@sternikpoznan.pl.