Prowadzimy najlepsze szkoły w Poznaniu!

HORYZONTY najlepszą podstawową w Poznaniu!*

SKRZYDŁA również w pierwszej dziesiątce!*

Nasi absolwenci dostają się do najlepszych liceów.

Dołącz do nas! Nabór trwa

*Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 (źródło: OKE) – na podstawie wyników wszystkich 117 szkół w Poznaniu

EDUKACJA-WARTOŚCI-RODZINA